บริษัท โกลบอล โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จํากัด (GSP)

ผู้ให้คําปรึกษาและสรรหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสําหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมจากทั่วโลกที่เป็นที่สุดในปัจจุบัน (Cutting Edge Solution) ให้แก่ลูกค้าทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคลอบคลุมและเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ที่สุดในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้บริการเป็นผู้ติดตั้ง (Applicator) สําหรับงานบางประเภทอีกด้วย

SERVICES

Injection, Concrete Repair and Protection Technology

งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์
งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

งานก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์
งานก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์

โรงบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำเสีย
โรงบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำเสีย

Products

High Strength TECHNOPOLYMER Formwork

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Technopolymer Formwork ที่มีหลากหลายรูปแบบและฟังก์ชันการใช้งาน ผลิตจากวัสดุประเภท ABS Polymer ที่มีความแข็งแรงทนทานกว่า Polymer ทั่วไป

Leave a Reply