Services

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต การรักษาและการป้องกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตระดับโลกที่ไม่เคยหยุดค้นคว้าวิจัย เราจึงมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแรง และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ติดตั้งระบบป้องกันรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ได้รับการรับรองให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราจึงมั่นใจว่าสามารถให้บริการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ระบบการป้องกันรักษาโครงสร้างคอนกรีตในปัจจุบันมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่เกิดและการป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลาดทั่วไปมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดและสามารถหาซื้อได้ไม่ยาก แต่เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าการซ่อมแซม การป้องกันรักษา ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถูกต้องและเหมาะสม หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำวิธิการใช้ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีปกติหรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนั้นเราในฐานะตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ติดตั้งอย่างเป็นทางการ ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาในกรณีต่างๆ ปัญหาเหล่านั้นจึงได้รับการแก้ไขและป้องกันได้อย่างยาวนาน โดยเราได้มีการรับประกันงานเพื่อให้การบริการมีคุณค่าแก่ลูกค้ามากที่สุด
Multifunction Polymeric Formwork ถูกนำมาใช้ร่วมกับการพัฒนาการออกแบบโครงสร้างต่างๆในปัจจุบัน ทั้งในตึกสูงที่ต้องการลดภาระการรับน้ำหนัก ตึกที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยไม่ต้องการเสามาบดบังทัศนียภาพ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพื้นที่สำหรับงานระบบ การระบายอากาศที่ดีหรือพื้นสำหรับห้องเย็น สระว่ายน้ำ ระบบระบายน้ำหรือกักเก็บน้ำไว้ใช้สอยในยามฉุกเฉิน พื้นยกระดับ และระบบอื่นๆอีกมากมาย

ประเภทของงานบริการทางด้านการป้องกันรักษาโครงสร้างคอนกรีต

 • Flood Protection – Water Barrier
  • เราเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แผงป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพด้วยการทำงานที่รวดเร็ว มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำให้ระบบเก่าแก่เช่นถุงทรายไม่อาจเทียบได้ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งเท่าที่ต้องการ แผงป้องกันน้ำท่วมสามารถทำงานได้เองด้วยแรงดันน้ำ ไม่ต้องอาศัยการอัดลมหรือเทคนิคใดๆ

   งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

   แผงป้องกันน้ำท่วมนำมาใช้ในงานป้องกันน้ำท่วมชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม การบล็อกน้ำชั่วคราวในงานก่อสร้าง (Coffer Dam) งานบล็อกน้ำระหว่างงานซ่อมแซมท่อประปา งานบล็อกน้ำลำธารหรือทำฝายชั่วคราว สามารถถอดการติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อไม่ต้องการใช้ และสามารถม้วนเก็บโดยใช้พื้นที่น้อยมาก การใช้งานสามารถติดตั้งบนสถาพพื้นผิวตามธรรมชาติ สามารถหักเลี้ยวแนวได้ตามต้องการแม้กระทั่งม้วนเป็นวงรอบเพื่อทำสระเก็บน้ำชั่วคราวหรือเพื่อการนันทนาการ


   แผงป้องกันน้ำท่วมผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานต่อการขัดสีหรือฉีกขาด ทนทานต่อสารเคมีจึงสามารถนำมาใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ไหลลงสู่ลำธาร ปกป้องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนปลายลำธาร แผงป้องกันน้ำท่วมมีให้เลือกหลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะการใช้งาน

 • งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์
  • การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ถือเป็นสิ่งท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งของวิศวกรรมโยธาในยุคปัจจุบัน เนื่องจากถือเป็นงานก่อสร้างที่ความยากและต้องพบกับสภาพทางธรณีที่หลากหลายจนในบางครั้งนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงการ ดังนั้นการใช้งานคอนกรีตในงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนทั้งทางด้านกำลัง อายุการใช้งานและความทึบน้ำ ซึ่งคอนกรีตทั่วไปเป็นวัสดุที่ยังคงมีความพรุนและเกิดรอยแตกตามธรรมชาติเนื่องจากการหดตัว รวมไปถึงคุณภาพในการเทคอนกรีตด้วย จึงทำให้คอนกรีตอาจสูญเสียคุณสมบัติที่สำคัญข้างต้น นอกจากนี้โครงสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกก่อสร้างเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดทำให้รอยต่อต่างๆอาจทำให้น้ำรั่วเข้ามาได้หากไม่ได้รับการป้องกันที่ดี โดยในงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์นั้นปัญหาเรื่องน้ำส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุโมงค์ที่ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ยากจะคาดเดาได้อย่างแม่นยำทำให้โครงการต่างๆมีความยากและซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการศึกษา กระบวนการออกแบบ กระบวนการก่อสร้างไปจนถึงระหว่างการใช้งานที่ต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
   งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

   งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

   งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

   การบริการของเราและวัตถุประสงค์

   ระบบ Injection สำหรับการป้องกันการซึมผ่านของน้ำผ่านโครงสร้างและรอยต่อ
   การซ่อมแซมรักษาโครงสร้างที่มีความพรุนหรือเสียหายในมวลคอนกรีต
   เพิ่มเสถียรภาพและการกันน้ำให้แก่หัวเจาะอุโมงค์ ปล่องอุโมงค์และโครงสร้างอุโมงค์
   การป้องกันการซึมผ่านของน้ำบริเวณโครงสร้างคอนกรีตส่วนหางของหัวเจาะอุโมงค์หลังจากการก่อสร้าง
   ระบบ Protection สำหรับการป้องกันอันตรายจากวัตถุต่างๆที่สามารถซึมผ่านคอนกรีตตามรอยแตกและความพรุน
   ระบบ Protection เหล็กเสริมคอนกรีตจากการถูกกัดกร่อน
   การกันซึมระบบโดยรวมเพื่อให้ได้ใช้งานโครงสร้างที่แห้งโดยสมบูรณ์

 • งานก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์
  • การก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์อันได้แก่เขื่อนขนาดใหญ่นั้นมีความสำคัญต่อชุมชนทางด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงระบบการขนส่ง โดยโครงสร้างเขื่อนถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันทั้งทางด้านความเป็นอยู่ของประชากร ด้านอุตสาหกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์กับโครงสร้างลักษณะนี้ต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษตามความต้องการของโครงการที่มีส่วนช่วยเสริมเสถียรภาพพร้อมกับการป้องกันน้ำ ระบบการป้องกันโครงสร้าง การเสริมกำลังและการกันซึมคือสิ่งที่โครงสร้างประเภทนี้ต้องการ อีกทั้งระบบ Injection ยังถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้อีกด้วย
   งานก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์

   งานก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์

   การบริการของเราและวัตถุประสงค์

   เพิ่มเสถียรภาพและการกันซึมให้แก่โครงสร้าง
   ระบบป้องกันรักษาคอนกรีตจากมลภาวะและปฏิกิริยาที่สามารถแทรกซึมผ่านรอยแตกและช่องว่างของคอนกรีต
   ระบบป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีต
   ทำให้โครงสร้างเป็นโครงสร้างกันน้ำ
   การกันซึมรอยต่อและผิวคอนกรีต
   ทำให้เสถียรภาพของดินเดิมดีขึ้น

 • โรงบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำเสีย
  • การใช้งานในระยะยาวของโครงสร้างประเภทนี้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรงต่อคอนกรีตทั้งทางกายภาพและทางเคมีคือสิ่งที่เจ้าของโครงการต้องการ ดังนั้นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาวะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นสำหรับการป้องกันรักษาคอนกรีตของโครงสร้างประเภทนี้ รวมไปถึงขั้นตอนของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ได้รับการรับรองที่ผ่านการฝึกฝนตามมาตรฐานของผู้ผลิตเพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
   โรงบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำเสีย

   การบริการของเราและวัตถุประสงค์

   ระบบกันซึมโครงสร้างเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตทำปฏิกิริยากับน้ำและสารเคมีที่ส่งผลลบต่อมวลคอนกรีตของโครงสร้างโรงบำบัด เช่น บ่อบำบัด บ่อกวนตะกอนหรือแม้แต่ ท่อระบายน้ำและปล่องท่อระบายน้ำ
   กำจัดข้อบกพร่องและความพรุนของมวลคอนกรีตจากการก่อสร้างที่ขาดคุณภาพ
   ระบบ Injection สำหรับซ่อมแซมหรืออุดรอยต่อโครงสร้างที่อาจสร้างความเสียหายลุกลามต่อไปในอนาคตได้
   เพื่อเสริมกำลังให้แก่โครงสร้างเดิมให้มีความมั่นคงถาวรมากขึ้น
   ระบบรักษาและป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมและครบวงจร

Leave a Reply